شرایط و ضوابط استفاده

قانون 1

در مورد بیمه نامه هایی که نیاز به تایید کارشناس معتمد یا پزشک معتمد است در صورتی که کارشناس مربوطه مورد بیمه شما را رد نماید متاسفانه مبلغ پرداختی شما به حسابتان عودت خواهد داده شد .

تذکر: افراد زیر 18 سال طبق قانون باید به همراه سرپرست خود بیمه تکمیلی خریداری کنند و به هیچ عنوان برای این سنین به تنهایی بیمه نامه صادر نمیشود .

قانون 2

در مورد بیمه های ارسالی ملاک ثبت بیمه نامه، فرم پر شده و امضا شده شماست که در زمان خریدمحصول پر نموده اید( این فرم در پایان خرید دانلود شده و شما باید آن را پر و امضا نموده تا تصویر آن را برای ما راسال نمایید)، پس در پرکردن فرم مذکور دقت نمایید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 22526594-021 تماس بگیرید .