natural-birth

زایمان طبیعی یا سزارین

          نویسنده : تیم تحریریه اسپینر

          تاریخ:1399/05/27

تفاوت های زایمان طبیعی و سزارین


در زایمان طبیعی انقباضات رحمی جنین را به طرف راه های تناسلی خارجی هدایت می نماید این انقباضات بصورت درد توسط مادر احساس می گردد. هرچه این انقباضات شد یدتر باشد خارج شدن نوزاد زودتر انجام می گیرد ولی باید توجه داشت که زن در موقع زایمان لازم است نهایت همکاری را با طبیب زایمان بنماید و از فشارهای بی موقع و زیاده از حد به خود پرهیز نماید زیرا فشارهای بی موقع می تواند عوارض زایمانی نوزادی را به وجود آورد.
طبیب زایمان معمولأ نوزاد را که از ناحیه سر به خارج راه پیدا مینماید با حرکاتی هدایت نموده،بدون این که آسیبی به سر و بدن نوزاد وارد شود او را از طریق راه های تناسلی خارج مینماید و معمولا به روی شکم مادر قرار میدهد و پس از چند لحظه ناف نوزاد را قطع نموده توسط ماما یا کمک،ترشحات نوزادی را که دهان و بینی نوزاد را پر کرده است بیرون می کشد. با خارج شدن نوزاد از
راه های تناسلی خارجی اولین فریاد نوزاد که درواقع اولین تنفس نامبرده میباشد به گوش مادر میرسد و به این ترتیب متوجه سلامتی نوزاد خود میشود.

زایمان طبیعی ممکن است بعضی اوقات با گذراندن فورسپس بر روی سر نوزاد و کشیدن سر وی به خارج همراه باشد در اینصورت م مکن است خراشهائی سطحی در پوست سر نوزاد بوجود بیاید زایمان با فورسپس یا با دستگاه در این نوع زایمان به اصطلاح عوام زایمان با دستگاه انجام میشود،منظور از دستگاه استفاده از یک نوع پتس مخصوص است که فورسپس نامیده میشود و در مواقع لزوم برای خارج کردن سر نوزاد مورد استفاده قرار می گیرد. اکثر مادران که با کمک این پنس زایمان می نمایند بعداً برای نوزاد خود نگران هستند و از طبیب کودكان سئوال می نمایند آینده نوزاد ما از نظر عقلی چه خواهد شد؟

در اینجا باید تذکر داده شود که طبيب زایمان حتی المقدور از فورسپس استفاده نمی نماید مگر در مواقعی که واقعاً مجبور شود و راه دیگری برای خارج کردن سر نوزاد نداشته باشد.
چنانچه از فورسپس به طـور صحیح استفاده شـود و زایمان توسط شخص کاملا وارد انجام گیرد فورسپس هیچ گونه خطری برای نوزاد نخواهد داشت گاهی از اوقات دیده میشود که در روی پوست سر و صورت نوزاد جای فورسپس بصورت قرمزی و تورم پوستی برای چند ساعت می ماند.

گاهی هم ممكن است فورسپس تولید خونریزیهای زیرپوستی در سر نوزاد نماید که همه این عوارض پس از چند روزی از بین خواهد رفت. امروزه با انجام سزارین پزشک از فورسپس استفاده نمی نماید.
سزارین در واقع زایمان همراه با جراحی است که معمول طبیب زایمان به علت معاینات مکری که زن حامله را در زمان بارداری می نماید قبل از این که دردهای زایمانی شروع شوند توصیه مینماید و یا این که و پس از شروع دردهای زایمانی و امتحانات لازم متوجه میشود که زایمان از راه های تناسلی و به طور طبیعی غير ممكن است لذا تصمیم به عمل جراحی سزارین می گیرد.
امروزه این عمل در شرایط بسیار خوب انجام میشود و هیچ گونه خطری برای مادر و نوزاد ندارد. پس از بیهوش کردن زن حامله طبیب زایمان عمل جراحی خود را در قسمت پائين شكم شروع نموده پس از باز کردن رحم به سرعت نوزاد را خارج می نماید، سپس ترشحات نوزاد را خارج کرده و بند ناف را قطع نموده و جفت را نیز از همین محل خارج می نماید و سرانجام رحم و جدار شکم را ترمیم مینماید.
بعضی از خانمهای حامله برای این که دردهای زایمانی را حس ننمایند عمـل سزارین را به زایمان طبیعی ترجیح میدهند. غافل از اینکه عمل سزارین می تواند ضررهائی به مادر و نوزاد وارد آورد.
امروزه در ممالک پیشرفته دنیا بیش از ۸۵٪ زایمان ها بطور طبیعی انجام می گیرد. همینطور در این ممالک در بدو تولد نوزاد بیمه عمر برای نوزاد خریداری میگردد تا آینده وی تامین گردد.

مطالب مرتبط: آمادگی برای بچه دار شدن