Birth-of-a-baby

تولد نوزاد و مراحل تکامل نوزاد

نویسنده : تیم تحریریه اسپینر

تاریخ : 1399/05/27

مراحل رشد جنین در رحم مادر

جنین در مدت زمانی که رشد کامل پیدا می کند تا انتهای ۹ ماه حاملگی در داخل کیسه ای به نام کیسه آب محافظت می گرد د به این ترتیب با محیط خارج هیچ گونه ارتباطی ندارد. این کیسه مملو از مایع شفافی است که در واقع نقش محافظ داشته مانع از ضربات احتمالی وارده به شکم می گردد و جنین را از آسيب حفظ می نماید. جنین در این حال از خون مادر توسط جفت تغذیه میشود و در
محيط گرم و نرم و تمیز آخرین روزهای زندگی درون رحم را می گذراند. حرکات جنین توسط مادر کاملا حس میشود و چنانچه مادر حس نماید حركات جنین کم شده لازم است بلافاصله به طبيب زایمان خود مراجعه نماید.
در انتهای نه ماهگی رحم به طور ناگهانی منقبض می شود و کم کم تعـداد این انقباضات در دقیقه زیادتر گردیده عبور سر جنین از راه تنگی باعث درد و ثار احتی مادر شده سرانجام زایمان به کمک طبيب یا قابله انجام می گردد.
تا زمانی که جنین در داخل رحم میباشد و توسط بند ناف به جفت متصل است اکسیژن لازم از راه خون شریانی بند ناف به جنین میرسد و جنين تنفس مستقلی ندارد ولی به محض خروج سر نوزاد از راه های تناسلی به علت تحریکات پوستی رفلکس تنفسی ایجاد می گیرد و اولین فریاد نوزاد که در واقع اولين تنفس نامبرده است شروع میشود یه این ترتیب رسانیدن اکسیژن به نسوج نوزاد از راه تبادلات تنفسی انجام خواهد گرفت و به طور ناگهانی نوزاد به تغی یرات گردش خون خو گرفته و به اصطلاح حمله تولد خاتمه یافته نوزاد به صورت یک فرد مستقل با فیزیولوژی خاص خود زندگی را در دنیای واقعی شروع می کند.
مسلما چنانچه زایمان در شرایط بهداشتی و بدون اشکال انجام شود تمام این مراحل به خوبی طی شود  سلامت شیرخواران و کودکان تضمین شده  و نوزاد به طور طبیعی به دنیا می آید ولی گاهی از اوقات که تولد همراه با غیر طبیعی بودن زایمان می باشد اشکالات تنفسی، قلبی و یا عصبی برای نوزاد به وجود می آورد و در اینصورت لازم است نوزاد تحت مراقبتهای ویژه قرار گیرد این اشکالات ممکن است حیاط نوزاد را به مخاطره انداخته، آینده زیستى او را تحت الشعاع قرار دهد. علاوه بر این بستری نوزاد در بخش مراقبت های ویژه ممکن است هزینه های سنگینی را برای والدین او به همراه داشته باشد که میتوان با پیش بینی های قبلی هزینه های مربوطه را از طرح های بیمه تکمیلی که این موارد رو پوشش میدهد مانند طرح های بیمه تکمیلی سامان تحت پوشش قرار داد . شما میتوانید از سایت اسپینر طرح های مختلف را بررسی و در صورت تمایل اقدام به خرید بهترین بیمه تکمیلی مناسب بنمایید .

مطالب مرتبط :