نویسنده : وحید ارفعی                                 تاریخ:1399/05/26

طرح های جدید بیمه ای

طرح های جدید بیمه ای در صنعت بیمه کشور

امروزه ارائه طرح های جدید بیمه ای در رشته های مختلف یکی از مهمترین موارد رقابتی در بازار بیمه ایران است ، اینکه شرکت های بیمه ای هنوز نگاه سنتی به این موضوع داشته و زحمت برآورده کردن نیاز های مختلف جامعه در زمینه امور مختلف بیمه ای را به خود نمیدهند باعث شده است صنعت بیمه رشد مورد نیاز خود را درسال های اخیر نداشته باشد و راهی دشوار در زمینه کسب بازارهای جهانی بیمه  داشته باشد .

از میان شرکت های بیمه ای یکی از شرکت های که در زمینه ارائه محصولات جدید بیمه ای نمره قابل قبولی گرفته است شرکت بیمه سامان است که در سه سال اخیر با مدیریت مدیرعامل جوان صنعت بیمه به عنوان سهامدار اصلی برنامه ویژه ای برای بازار دیجیتال بیمه ای کشور ایجاد نموده است .

طرح های مختلف :

بیمه تکمیلی انفرادی سامان

طرح های بیمه حیوانات خانگی بیمه سامان

طرح بیمه مسئولیت شهروندی سامان ( برای اولین بار در کشور)

و طرح های مختلف بیمه موبایل و ....

طبعا ارزش برند بیمه سامان رشد بالای با توجه به محصولات مختلف و بازاریابی برای آنان پیدا کرده است و شرکت های بیمه ای دیگر نیز اگر بخواهند شاهد بهبود ارزش برند شرکت خود در درجه اول و بهبود فضای رقابتی بیمه ای در کشور نمایند باید به سمت ایجاد مزیت رقابتی در محصولات بیمه ای بروند.

البته شرکت هایی مانند بیمه سرمد و دانا و بیمه ملت نیز تا حدودی طرح های بیمه ای را به بازار ارئه داده اند .

ناگفته نماند به روز رسانی فرآیندهای بیمه ای در شرکت های بیمه ای باید با نگاه به بازار بوده و همگام با به روز رسانی در فرآندهای خسارت و ممیزی خسارتی در جهان بیمه ای پیش برود تا بتوان صنعت بیمه را به اوج قله های برتری رقابتی در جهان رساند .

آنلاین سازی فرآیندهای بیمه ای از اعلام نرخ تا صدور و پرداخت خسارت باید ردستور کار شرکت های بیمه ر ایران قرار گیرد تا هزینه ای جاری آنان کاهش یافته و خدمات آنها در بازار بیمه کشور به مشتریان هدف بهبود یابد .