نویسنده : وحید ارفعی                                                                تاریخ:1399/05/25

مدیریت-ریسک-بیمه-تکمیلی-انفرادی

بررسی مدل های مدیریت ریسک های درمان تکمیلی انفرادی

امروزه در دنیا پیشرفت های زیادی در مورد مسئله آندررایتینگ بیمه  تکمیلی انفرادی انجام گردیده است که توانسته این قبیل ریسک های با پتانسیل خسارتی بالا را برای شرکت های بیمه سودآوری نموده و سود آوری شرکت های بیمه را در این رشته به بالاترین حد خود برساند.

آنچه در این میان خود نمایی میکند تغییر نگرش بررسی گروهی ریسک های درمان از حالت گروهی به تفکیک ریسک های بد و خوب انفرادی و خانوادگی است . به طور مثال پارامترهای درگیر سلامتی شخصی افراد در تعیین نرخ های بیمه تکمیلی انفرادی آنان دخیل بوده و همواره با نظارت بر این قبیل ریسک ها سعی شده است حق بیمه تناسب با ریسک از مشتری هدف دریافت شود .

شرکت های مختلفی در نیا در زمینه ریسک های انفرادی اشخاص در حال فعالیت هستند که مهمترین آنان شرکت های زیر هستند:

 • Aetna: Best for Medicare Advantage
 • Blue Cross/Blue Shield: Best for Nationwide Coverage
 • Cigna Health Insurance: Best for Global Coverage
 • Humana: Best for 360 Degree (Wrap-around) Coverage
 • Kaiser Foundation Health Plans: Best for HMOs
 • United Healthcare Services Inc.: Best for the Tech Forward
 • HealthPartners: Best Midwest
 • Harvard Pilgrim Health Care: Best New England
 • Capital District Physicians' Health Plan (CDPHP, CDPHN): Best New York

مطابق تحقیقات و مقالات مرتبط با آن مهمترین پارامترهای تاثیر گذار بر روی ریسک های تکمیلی درمان اشخاص موارد زیر است

 •   ریسک های مربوط به سیگار کشیدن افراد و مدت رمان سیگاری بودن یک فرد
 • ریسک های مربوط به تحرک و سلامتی و ایروبیک  و مدت زمان انجام آن در یکسال و سال های گذشته
 • ریسک های مربوط به فشار خون و چربی خون و قند خون و موارد مرتبطه

اینکه نقش هر یک از موارد بالا در مورد تعیین حق بیمه یک فرد چیست و جایگاه پیشینه فنی بیمه های تکمیلی که امروزه در شرکت های بیمه ایران در حال اجراست به چه صورت است  مبحث مهمی است که صنعت بیمه ایران باید به سلامتی از آن عبور نموده تا کمترین آسیب به واحد های فنی شرکت های بیمه ای وارد شود و مباحث تحقیق و توسعه محصولات بیمه ای به درستس انجام شود .

وبسایت اسپینر سعی خواهد نمود رسالت خود را در زمینه کمک به بهبود فرآیندهای بیمه ای در کشور انجام داده تا صنعت بیمه بتواند راه پر پیچ خم بهبود خدمات بیمه ای د رکنار سود آوری را طی نماید و همه ذینفعان این صنعت از این طریق بهره مند گردند .