بهترین روش مدیریت ریسک های مربوط به سزارین و زایمان طبیعی با بیمه های تکمیلی گروهی و انفرادی در ایران و جهان

بهترین روش مدیریت ریسک های مربوط به سزارین و زایمان طبیعی با بیمه های تکمیلی گروهی و انفرادی در ایران و جهان

امروزه یکی از مهمترین موارد برای کنترل هزینه های سنگین خانواده از نظر اقتصادی مدیریت ریسک های آتی زندگی توسط والدین خانواده است که میتواند مخارج زیادی برای خانواده ها ایجاد نماید .

خوشبختانه در سالیان گذشته با توجه به نیازی که در زمینه بیمه های درمان حس شده است شرکت های بیمه اقدام به طراحی پوشش ها و محصولات مورد نیاز خانوار برای مدیریت ریسک های مربوطه

نموده اند و بیمه های درمان انفرادی و گروهی به بازار بیمه کشور عرضه شده است

چه بیمه های میتواند به مدیریت ریسک ها و هزینه های زایمان سزارین و طبیعی کمک کند؟

همانگونه که بیمه های شخص ثالث و بدنه خودرو ریسک های مربوط به تصادفات را برای ما پوشش میدهد بیمه های درمان به صورت پایه و تکمیلی نیز هزینه های درمان را تا 90 درصد پوشش میدهد ، در

بیمه های درمان اولیه مانند تامین اجتماعی و خدمات درمانی تا 20 درصد هزینه های درمان توسط بیمه گر اول پوشش داده میشود که همین امر نیاز به بیمه های درمان بازرگانی که تا 70 درصد باقی

مانده هزینه های درمان را پوشش دهند در کشور حس شد و با توجه به اینکه فقط گروه ههای بالای 50 نفر در قالب شرکت یا کارگاه های کوچک میتوانستند بیمه درمان تهیه کنند متاسفانه خانواده ها

امکان خرید بیمه درمان کامل را نداشتند .

پیدایش بیمه درمان انفرادی در صنعت بیمه کشور برای پوشش ریسک های انفرادی و خانواده ها

بیمههای مسافرتی خارج از کشور نیز در مورد بیمه های درمان گردشگران در کشور به خوبی توانستند زمینه را برای بیمه های درمان انفرادی باز کنند و در سال 1397 شرکت بیمه سامان اولین شرکتی

بود که بیمه تکمیلی انفرادی سامان را به بازار بدون محدودیت خرید بیمه عمر به بازار عرضه کرد و پس از بیمه مسافرتی سامان که پیشرو در بازار بیمه های مسافرتی بود توانست محصولی پایدار به بازار

بیمه ای کشور به همت مدیرعامل جوان و ریسک پذیر خود به بازار ارارئه کند ، و پس از آن بیمه درمان تعاون و بیمه درمان انفرادی دی به بازار عرضه شد تا بازار رقابتی برای محصول درمان انفرادی ایجاد

شود.

در کشورهای دیگر دنیا چگونه بیمه درمان شخصی به بازار ارئه میشود؟

در دیگر کشورهای پیشرو در زمینه ارائه بیمه های درمان مانند آلمان ، ایتالیا ، و کشورهای شینگن و کانادا بیمه های درمان به صورت سفارشی و آنلاین برای شخص با توجه به پوشش های درخواستی و

سوابق پزشکی افراد طراحی و در لحظه با توجه به کدپستی محل زندگی شخص و بیماری های بومی به وی ارائه میشود و حتی ریسک های درمان شخص با توجه به وضعیت سلامتی افراد دچار تغیر

قیمتی میشود و همین منجر به رعایت عدالت در پرداخت حق بیمه و سوددهی شرکت های بیمه ای میشود که همین امر منجر میشود شرکت های بیمه ای  به سوی این موضوع حرکت کنند .

مهمترین شرکت های ارائه دهنده بیمه های درمان در دنیا کدام ها هستند؟

شرکت های مختلفی در سطح جهانی اقدام به ارائه طرح های درمان رقابتی به بازار جهانی نموده اند مانند شرکت آل استیت و آکسا که با توجه به تجارب جهانی و منطقه ای توانسته اند بازار خوبی در

زمینه بیمه های درمان ارائه دهند . از جمله مهمترین شرکت های ارائه دهنده بیمه درمان در سطح جهانی عبارتند از :

aetna

Blue Cross Blue Shield

Cigna

Kaiser Foundation Health Plan

United Healthcare

HealthPartners

Harvard Pilgrim

شرکت های ارائه دهنده بیمه درمان تکمیلی در ایران:

شرکت بیمه سامان ( تکمیلی انفرادی و گروهی سامان)

شرکت بیمه ایران (تکمیلی گروهی)

شرکت بیمه پاسارگاد (گروهی)

شرکت بیمه دی ( بیمه تکمیلی انفرادی و گروهی دی)

شرکت بیمه البرز (بیمه گروهی)

شرکت بیمه تعاون (انفرادی و گروهی)

شرکت بیمه دی (انفرادی و گروهی)

شرکت بیمه دانا (تکمیلی گروهی)

شرکت بیمه نوین (گروهی)

شرکت بیمه آسماری (گروهی و خانواده)

بیمه sos ( خانواده و گروهی)

شرکت بیمه کوثر ( گروهی)

شرکت بیمه آسیا (گروهی)

جهت بررسی بیشتر و مقایسه کاملتر میتوانید با شماره 021-22516594 تماس بگیرید.

نظرات بازدیدکنندگان