خرید و فروش آنلاین محصولات مالی به صورت اعتباری چالشها و مشکلات پیش رو

خرید و فروش آنلاین محصولات مالی به صورت اعتباری چالشها و مشکلات پیش رو

در گذر از دوران کرونا نقش فروش محصولات به صورت آنلاین به صورت چالشی جدی برای صنعت مالی و بیمه ای درآمده است و مشکلات مربوط به اعتماد سازی مشتریان یکی از مهمترین موارد پیش روی صنعت بیمه ای در دوران پسا کرونا بوده و راهبرد صحیح فروش آنلاین میتواند موجب کاهش تبعات رسیدن به اهداف فروش آنلاین بیمه نامه هی مختلف از جمله شخص ثالث و عمر و درمان تکمیلی و مسئولیت و موبایل خواهد بود .

شرکت های بیمه ای به دنبال ایجاد بستر خرید آنلاین بوده و شبکه فروش بیمه شامل بازاریابان و نمایندگان حساسیت های زیادی را در این زمینه با توجه به تبعات اقتصادی و مالی کسب کار خود به خرج میدهند .

با تشکیل شورای هماهنگی صنعت بیمه به همت مسئولین انجمن های صنفی تشکیل شده است که در زمینه سو استفاده های احتمالی استارت آپ های بیمه ای پیگیری های زیادی انجام داده است . عده ای از تازه واردان صنعت بیمه که در حوزه آیتی نیز فعالیت داشته اند اما با مخاطرات فراوان اقدام به ایجاد استارت آپ های مقایسه و خرید آنلاین بیمه نامه نموده اند که در سالیان گذشته به موفقیت های زیادی نیز دست یافته اند .

اما شبکه روش سنتی بیمه از سویی در حال رقابت با ویروس کرونا و مشکلات فروش حضوری هستند و از سویی با کاهش جدی درآمدی خود روبرو هستند .

کاهش ورود نیروی بازریاب از یک سو و هجمه ورود استارت آپ ها از سوی دیگر باعث ایجاد فشار بر روی فروشندگان توانمند صنعت بیمه شده است که در این میان عده ای از نمایندگان و بازاریابان نیز اقدام به همسویی با تغییرات ایجاد شده با صنعت اقدام به راه اندازی سایت ها و استارت آپهای خود نموده اند و در این زمینه موفق هم بوده اند ولی عده اندکی از نمایدگان با توجه به هزینه های بالای جذب نیروی برنامه نویسی و دولوپری را نداشته و طبعا این موارد باعث ایجاد مشکلات برای کلیه بازیگران صنعت بیمه است .

نیروی مشاوره ای فعلی مشاوران صنعت بیمه اعتماد بالایی به صنعت بیمه وارد کرده است و با خروج این بازیگران از صنعت میزان اعتماد به محصولات بیمه ای بسیار کاهش خواهد یافت .

در سالیان گذشته فروشندگان بیمه عمر و درمان توانسته اند پرتفوی مناسبی برای شرکت های بیمه ای ایجاد نمایند و با کسب کارمزد هم خود و هم صنعت بیمه را منتفع نموده اند .

کاهش قدرت خریداران بیمه های مختلف خریداران را به سمت خرید بیمه های ماهیانه و اقساطی سوق داده است و در این میان استارت آپ ها توانسته اند با جذب سرمایه گذار به سمت راهبرد مزیت رقابتی بالا برای مشتریان حرکت نمایند .

همینطور در زمینه بیمه های مسافرتی نیز استارت آپ ها در صف اول فروش اینترنتی حضور داشته و با تبلیغات هدفمند بازار شرکت های بیمه ای پیشرو در زمینه بیمه های آنلاین مانند سامان را هرف قرار داده اند .

پتانسیل صنعت بیمه در زمینه جذب مالی با توجه به شرکای مالی بانکی بسیار بالاست و هزینه های بالای تبلیغاتی استارت آپ ها از همین منوال صورت میگیرد ولی صنعت بیمه راهی به جز اندیشیدن چاره کار با حضور واسطه ای سنتی بیمه ای با توجه به حجم بالای پرتفوی آنها ندارد و نشست های میان نمایندگان و مدیران شرکت های بیمه ای راهگشای موضوع خرید اینترنتی بیمه از طریق شبکه فروش خواهد بود .

نظرات بازدیدکنندگان