طبقه بندی و رتبه بندی شبکه فروش بر اساس پارامترهای موثر فروش

طبقه بندی و رتبه بندی شبکه فروش بر اساس پارامترهای موثر فروش

دسته بندی و طبقه بندی صحیح شبکه فروش بیمه در رشته های بیمه ای و گرید بندی صحیح این موضوع ، باعث جلوگیری از هدر رفت هزینه های بازاریابی بیمه ای شده و شرکت های بیمه ای توان رقابتی بالایی در صنعت امروزی بیمه بدست خواهند آورد.

به طور کلی موضوع رتبه بندی فروشندگان محصولات مالی از مهمترین چالش های گردانندگان صنعت مالی و بیمه است که مسائل زیادی را برای مدیران صنعت بیمه ایجاد نموده است ، که در این مطلب بر دسته بندی موضوعی و رشته ای مشاوران بر اساس سوابق گذشته و دیتابیس فروش وصول شده آنان پرداخته ایم .

"میزان فروش وصول شده در دوره خاص" پارامتری به عنوان پارامتر اصلی رتبه بندی فروشندگان.

یکی از مهمترین مسایل در رتبه بندی شبکه فروش مسئله میزان فروش وصول شده محصول مورد نظر در فواصل زمانی گذشته است ، پارامتری که بیشترین وزن را در رتبه بندی فروشنده محصول داشته و که میزان وزنی آن در مقالات و داکیومنتها تا 50 درصد در محاسبات لحاظ میگردد.

ذخیره مقادیر فروش وصولی شبکه فروش در صنعت بیمه ایران امری بسیار رایج است و استفاده از این دیتاها در محاسبه رتبه بندی هر محصول شبکه فروش بسیار ارزشمند بوده و وجود سیستم آنلاین درجه بندی شبکه فروش بر اساس محصول ( مثلا فروشندگان بیمه عمر ) جهت هدایت کمپین های بازاریابی هدفمند بسیار ضروری است .

دومین مسئله فرکانس فروش یک محصول در دوره زمانی خاص با وزن 20 درصدی است که نشان دهنده میزان دفعات نوسان فروش یک فروشنده در طول یک بازه زمانی خاص قبلی است که در محاسبان وزن 20 درصدی داشته و جهت دهی سازمان فروش با درنظر گرفتن این مقدار صورت میگیرد.

سومین مسئله در محاسبه رتبه فروشنده هر محصول مبحث مومنتوم فروش در بازه زمانی مورد بحث است ، نرخ شتاب و تغیرات فروش یک فروشنده ،مومنتوم وضعیت فعلی فروشنده را برای اینکه مدیرفروش تا چه میزان بر روی یک فروشنده خاص حساب باز کند نیز در پی دارد و وزن 30 درصدی به معامله فوق میدهد .

نتیجتا محاسبه مومنتوم فروش و فرکانس فروش فروشنده در بازه زمانی خاص در هر رشته برای رتبه بندی و ورود وی به بازی جشنواره های بازاریابی امری مهم و ضروری است که رصد سیستمی این موارد و حاصل جمع وزنی کلی موارد فوق برای شرکت های بیمه و همینطور نمایندگانی که چه به صورت انفرادی و چه به صورت گروهی به امر فروش بیمه های عمر و تکمیلی و الباقی رشته ها میپردازند توان رقابتی شرکت های بیمه را افزایش میدهد و به صورت صحیح امکان هدایت بودجه فروش و شبکه فروش را فراهم میسازد و فروشنده خواهد فهمید مهمترین عوامل فروش بر روی کار وی که در اختیار او نیز هست کدام است روی پارامترهایی که کنترلی ندارد و ممکن است اهداف شرکت های بیمه ای نیز باشد انرژی سوزی نکرده و میداند باید چه مواردی را تقویت نماید تا در بازی فرش هر محصول و رتبه حاصل از آن شرکت کند تا هم درآمد خود و هم اهداف شرکت بیمه را بزند.

مطالب بالا حاصل تحقیق چندین ماهه مقالات مختلف توسط نویسنده در حوزه های مربوطه است  و انشالله در مقالات بعدی به جزییات بیشتر رتبه بندی فروشندگان خواهیم پرداخت.

نگارنده : وحید ارفعی 

1400/10/02

نظرات بازدیدکنندگان