سهم بیمه تکمیلی در زمان پرداخت خسارت چقدر است

سهم بیمه تکمیلی در زمان پرداخت خسارت چقدر است

نقش بیمه های تکمیلی در پرداخت هزینه های درمانی بیمه شدگان انفرادی و گروهی

یکی از سوالات مهم بیمه شدگان بیمه های تکمیلی به صورت گروهی و انفرادی این است که بیمه تکمیلی چه میزان از هزینه های وارده به بیمه شده را پرداخت میکند در این مقاله سعی مکنیم به این موضوع بپردازیم

بیمه های تکمیلی به طور عرف از 70 تا 90 درصد از هزینه های پاراکلینیکی و بیمارستانی بیمه شدگان را تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت مینمایند که میزان دقیق این مورد بستگی به فرانشیز قرارداد و متن قرارداد بیمه نامه درمان است که بین بیمه گر و بیمه شده بسته شده است.

کسورات دیگری که ممکن است در زمان خسارت از شما کسر شود سهم بیمه گر اول است که اگر شما از دفترچه دمانی خود استفاده ننمایید ممکن است بیمه گر سهم بیمه گر اول را از خسارت کسر نماید پس بهتر است همیشه از دفترچه بیمه خود استقاده تنمایید تا دچار مشکل نشوید و خسارت خود را کامل دریافت نمایید .

یکی دیگر از مسایل مهمی که امروزه بسیار مهم است الکترونیکی شدن نسخ است که خوشبختانه در جامعه پزشکان در حال فراگیری است و میتواند زمینه پرداخت خسارت سریعتر را فراهم کند.

درصورتی که سوالی در زمینه پرداخت خسارت بیمه های تکمیلی دارید میتوانید با شماره 22516594 تماس بگیرید.

نظرات بازدیدکنندگان