بیمه شدگان بیمه تکمیلی حافظ فقط تا 30 آبان 1400 فرصت دارند بیمه شدگان تحت تکفل را حذف یا اضافه کنند

بیمه شدگان بیمه تکمیلی حافظ فقط تا 30 آبان 1400 فرصت دارند بیمه شدگان تحت تکفل را حذف یا اضافه کنند

به گزارش اسپینر بیمه، بازنشستگانی که در قرارداد سال گذشته حضور نداشتند، اما تمایل دارند خود و خانواده تحت تکفلشان تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار گیرند، تا ۳۰ آبان مهلت دارند نسبت به اضافه شدن در قرارداد جدید اقدام کنند. همچنین افرادی که در قرارداد گذشته بیمه تکمیلی آتیه سازان حافظ، تحت پوشش بیمه تکمیلی درمان قرار داشتند، در قرارداد جدید نیز تحت پوشش هستند، اما اگر به هر دلیل تمایلی برای ادامه دریافت این خدمت ندارند، می توانند نسبت به حذف نام خود و افراد تحت تکفل در قرارداد جدید اقدام کنند. لازم به ذکر است که مهلت ۳۰ آبان قابل تمدید نیست.

نظرات بازدیدکنندگان