بیمه تکمیلی انفرادی سامان از تاریخ اول مهر افزایش قیمت داد

بیمه تکمیلی انفرادی سامان از تاریخ اول مهر افزایش قیمت داد

بیمه تکمیلی انفرادی سامان از تاریخ اول مهر افزایش قیمت داد و با افزایش 28 درصدی که مربوط به افزایش تعرفه های پزشکی بود نرخ های جدید را به شبکه فروش و نمایندگی های بیمه سامان ابلاغ نمود .

همینور طرح های جدید sme و شرکت های کوچک بیمه سامان از این تاریخ رونمایی شد و شرکت های زیر 50 نفر نیز میتوانند بیمه تکمیلی برای کارکنان خود تهیه نمایند و بیمه تکمیلی گروهی سامان برای شرکت های اس ام ای دایر گردید.

نظرات بازدیدکنندگان