آیا در بیمه عمر فقط با فوت شخص پول به بازماندگان تعلق میگیرد؟

آیا در بیمه عمر فقط با فوت شخص پول به بازماندگان تعلق میگیرد؟

بررسی سرمایه فوت و زندگی در بیمه عمر

بسیاری از افراد بر این باور هستند در بیمه عمر فقط پس از فوت به وراث سرمایه فوت تعلق میگیرد.
در بسیاری از کشورهای جهان بیمه عمر به شرط حیات دایر است و با گذشت سن شخص از یک سن مشخص سرمایه زندگی به شخص تعلق میگیرد ضمن اینکه در ایران بیمه های عمر و سرمایه به حق بیمه های شما سود پرداخته و شما دارای سرمایه زندگی هستید .

بیمه های عمر دارای انواع متعددی بوده و از جمله میتوان به بیمه عمر مانده بدهکار ، بیمه های عمر به شرط حیات و بیمه عمر و سرمایه اشاره نمود .

نحوه برنامه ریزی برای بیمه عمر و سرمایه چگونه است :

به طور کل 10 الی 15 درصد درآمد خانوار باید برای حق بیمه عمر درنظر گرفته شود تا آتیه خانواده   در سال های آتی تامین گردد .

در صورتی که سوالی در مورد بیمه عمر دارید با شماره 021-22516594 تماس بگیرید .

نظرات بازدیدکنندگان