پرداخت حق بیمه عمر و غیر عمر شرکت بیمه سامان

پرداخت حق بیمه عمر و غیر عمر شرکت بیمه سامان

پرداخت اینترنتی حق بیمه سامان

پرداخت حق بیمه عمر و غیر عمر سامان به صورت اینترنتی با استفاده از کد اعلامیه بدهکار و کد بیمه گذار 

یکی از مواردی که برای مشتریان خریدار بیمه عمر و غیر عمر سامان مهم است پرداخت حق بیمه در تاریخ مقرر به وسیله کد اعلامیه بدهکار است .

در قسمت کد بدهکار با وارد کردن کد اعلامیه بدهکار  و کد بیمه گذار ثبت شده در بیمه نامه  خود میتوانید نسبت به پرداخت حق بیمه و اقساط بیمه نامه عمر و غیر عمر خود اقدام نمایید.

کد بیمه گذار همان کدی است که بر روی بیمه نامه عمر شما بر جلوی اسم بیمه گذار (خریدار بیمه نامه ) ثبت شده است .

ورود به صفحه پرداخت حق بیمه

نظرات بازدیدکنندگان