کاهش هزینه خرابی بلبرینگ های دستگاه نورد با یاتاقان

کاهش هزینه خرابی بلبرینگ های دستگاه نورد با یاتاقان

 جایگزینی یاتاقان های برنزی و بابیتی بجای بلبرینگ در دستگاههای نورد گرم

اگرچه این موضوع تا کنون برای بنده منجر به ساخت نشده ولی به علت ارتباطی که با کارخانجات نورد گرم دارم متوجه شدم که در دستگاههای نورد گرم، مشکل بلبرینگ شفتها بسیار جدی است و برای تولید کنندگان هم هزینه است و هم توقف های متوالی در تولید. معمولا در اثر فشار حین نورد بلبرینگ ها زودتر از حد انتظار می شکنند.

معمولا هر طرف یک شفت نورد گرم یک جفت بلبرینگ دارد یعنی یک ایستگاه نورد، چهار عدد بلبرینگ در پایین و چهار عدد بلبرینگ در بالا نیاز دارد و در یک کارخانه نورد گرم حداقل 4 – 5 ایستگاه نورد برای کاهش سایز وجود دارد یعنی چیزی حدود 20 عدد بلبرینگ.

در زمانی که با این مسئله روبرو شدم چیزی بنام افزایش شدید دلار وجود نداشت و هزینه تولید یک یاتاقان برنزی یا بابیتی که جایگزین دو بلبرینگ میشود 25% یک بلبرینگ بود و عمر مفید آن بیش از 3 برابر.

نظرات بازدیدکنندگان