استعلام قیمت بیمه شخص ثالث سامان اقساطی

استعلام قیمت بیمه شخص ثالث سامان اقساطی 

 • بیمه پراید مدل 98 - بیمه شخص ثالث سامان
  بیمه پراید مدل 98 - بیمه شخص ثالث سامان

  بیمه خودرو پراید مدل 98 سامان با تعهدات مالی و جانی مناسب (تعهد مالی :160 میلیون ریال ) و (640 میلیون تعهد جانی ماه حرام و 480 میلیون تومان تعهد جانی ماه غیر حرام) قابلیت خرید به صورت نقد و اقساط ..

  2,333,816 تومان
  1 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • بیمه پراید مدل 99 - بیمه شخص ثالث سامان
  بیمه پراید مدل 99 - بیمه شخص ثالث سامان

  بیمه خودرو پراید مدل 99 سامان با تعهدات مالی و جانی مناسب (تعهد مالی :160 میلیون ریال ) و (640 میلیون تعهد جانی ماه حرام و 480 میلیون تومان تعهد جانی ماه غیر حرام) قابلیت خرید به صورت نقد و اقساط ..

  2,471,100 تومان
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • بیمه پراید مدل 97 - بیمه شخص ثالث سامان
  بیمه پراید مدل 97 - بیمه شخص ثالث سامان

  بیمه خودرو پراید مدل 97 سامان با تعهدات مالی و جانی مناسب (تعهد مالی :160 میلیون ریال ) و (640 میلیون تعهد جانی ماه حرام و 480 میلیون تومان تعهد جانی ماه غیر حرام) قابلیت خرید به صورت نقد و اقساط ..

  2,196,533 تومان
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • بیمه پراید مدل 96 - بیمه شخص ثالث سامان
  بیمه پراید مدل 96 - بیمه شخص ثالث سامان

  بیمه خودرو پراید مدل 96 سامان با تعهدات مالی و جانی مناسب (تعهد مالی :160 میلیون ریال ) و (640 میلیون تعهد جانی ماه حرام و 480 میلیون تومان تعهد جانی ماه غیر حرام) قابلیت خرید به صورت نقد و اقساط ..

  2,013,378 تومان 2,059,250 تومان
  1 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف