مقایسه طرح های بیمه تکمیلی انفرادی

امروزه بیمه تکمیلی انفرادی یکی از بیمه های پرکاربرد برای مشتریان و خریداران بیمه های تکمیلی است ، مشکلات بسیاری در خرید طرح های گروهی و سازمانی در چند سال گذشته شرکت های بیمه ای را ترغیب به فروش بیمه تکمیلی انفرادی به مشتریان بیمه ای نموده به طوری که خریدار بیمه تکمیلی انفرادی اختیار انتخاب طرح های بیمه ای برا...

مقایسه طرح های بیمه تکمیلی انفرادی

امروزه بیمه تکمیلی انفرادی یکی از بیمه های پرکاربرد برای مشتریان و خریداران بیمه های تکمیلی است ، مشکلات بسیاری در خرید طرح های گروهی و سازمانی در چند سال گذشته شرکت های بیمه ای را ترغیب به فروش بیمه تکمیلی انفرادی به مشتریان بیمه ای نموده به طوری که خریدار بیمه تکمیلی انفرادی اختیار انتخاب طرح های بیمه ای برای خود و خانواده خود داشته و میتواند بسته به نیاز خود طرح های مناسب با بودجه مالی خود را برای خانواده خود تهیه نماید .

پوشش های بیمه تکمیلی انفرادی:

به طور کلی تعهدات مختلف پزشکی و دندانپزشکی  به همراه پوشش های ویزیت و دارو و دندانپزشکی در طرح های بیمه تکمیلی انفرادی به خریداران ارائه میگردد که شما میتوانید بسته به نیاز خود حتی طرح هایی متناسب با نیاز خود را انتخاب نمایید . از دیگر پوشش های ارائه شده میتوان به پوشش هزینه های آزمایشگاهی و پوشش هزینه های پاراکلینیک 1 و 2 اشاره نمود.

بیشتر

بیمه تکمیلی انفرادی 

لیست مقایسه محصولات

انصراف