بیمه باربری کلوز A

محصول جدید

بیمه باربری بین المللی:

این نوع بیمه باربری شامل انواع محموله های وارداتی، صادراتی و ترانزیتی می شوند. در بیمه نامه باربری از نوع حمل بین المللی، بیمه نامه بر اساس شرایط استاندارد انستیتوی بیمه گران لندن صادر می شود و مورد تأیید بیمه گران و مراجع حقوقی اکثر کشورها می باشد.

جزئیات بیشتر

اطلاعات بیشتر

شرکت بیمه سامان بیمه نامه حمل و نقل بین المللی را با هر یک از شرایط B,A و C صادر می نماید. این شرایط بیمه نامه باربری شرکت بیمه نامه سامان، در سطح جهان با همین عناوین مشهورند و دامنه پوشش هرکدام با دیگری متفاوت می باشد. در جدول روبرو خطرات تحت پوشش هرکدام از بیمه نامه های باربری حمل و نقل بین المللی شرایط A,B,C و استثنائات هر یک به تفصیل بیان گردیده. (در بیمه نامه های باربری حمل بین المللی، کامل ترین پوشش بیمه ای تحت شرایط A یا تمام خطر ارائه می گردد.)

بیمه باربری

نوع خطر

 

A

B

C

آتش سوزی و انفجار

 

به گل نشستن، زمین گیر شدن، برخورد با کف دریا، غرق شدن، واژگون شدن کشتی یا شناور

 

واژگون شدن یا از راه و از خط خارج شدن وسیله حمل زمینی

 

تصادم یا برخورد کشتی، شناور یا وسیله حمل دیگر با هر جشم خارجی به غیر از آب

 

تخلیه کالا در بندر اضطراری

 

تقدیم کالا در جریان زیان همگانی

 

به دریا انداختن کالا برای سبک سازی

 

زلزله، آتش فشان یا صاعقه

 

×

به دریا افتادن کالا از روی عرشه ی کشتی

 

×

ورود آب دریا، دریاچه یا رودخانه به کشتی، شناور، محفظه کالا، کانتینر،لیفت وان یا محل انبار

 

×

تلف کلی هر بسته در کشتی یا شناور و یا تلف کلی هر بسته به علت افتادن در هنگام باربری یا تخلیه کشتی یا شناور

 

×

طوفان

 

×

×

دزدی دریایی

 

×

×

آسیب و تخریب عمدی مورد بیمه،توأم با سوءنیت هرکس به غیر از بیمه گذار

 

×

×

خسارت های ناشی از باران و آفتاب

 

×

×

دزدی، دله دزدی،عدم تحویل

 

×

ساییدگی، زنگ زدگی، نشت، شکست

 

×

×

لب پریدگی، کج شدن،خراشیدگی، ضربه دیدگی

 

×

×

خسارات ناشی از کالای مجاور، قلاب زدگی،آبدیدگی، روغن زدگی

 

×

خسارت های ناشی از چنگک زدگی و شکست

 

×

کرم زدگی، موش زدگی، آفت زدگی

 

×

×

ریزش، کسری

 

×

 

 

استثنائات مندرج در شرایط بیمه نامه باربری

A

B

C

نشست و ریزش عادی، کسری عادی وزن یا حجم و یا فرسودگی و پوشیدگی عادی مورد بیمه.

آسیب یا تخریب عمدی کالای مورد بیمه یا قسمتی از آن توأم با سوءنیت از طرف هر کس بغیر از بیمه گذار.

×

تلف، آسیب یا هزینه ی ناشی از ناکافی و نامناسب بودن بسته بندی یا آماده سازی مورد بیمه برای حمل، بسته بندی مندرج در این بند شامل بارچینی در کانتینرو لیفت وان نیز می گردد. به شرط این که چنین عملی قبل از شروع بیمه کالا یا به وسیله بیمه گذار یا کارکنان وی انجام شده باشد.

تلف، آسیب یا هزینه ناشی از سوءعمل ارادی بیمه گذار.

تلف، آسیب یا هزینه که علت اساسی آن تأخیر است حتی اگر تأخیر ناشی از خطرات بیمه شده باشد.

تلف، آسیب یا هزینه ناشی از ورشکستگی یا اعسار مدیران، مالکان، اجاره کنندگان یا گردانندگان کشتی یا قصور در انجام تعهدات مالی از طرف یکی از آنها.

تلف، آسیب یا هزینه ناشی از عیب ذاتی یا ماهیت مورد بیمه.

تلف، آسیب یا هزینه ناشی از کاربرد هرنوع سلاح جنگی که با انرژی اتمی یا شکست و یا ترکیب هسته ای یا واکنش مشابه دیگر یا نیرو و یا ماده رادیواکتیو کار کند.

 

استثنائات

A

B

C

نامناسب بودن کشتی، کرجی یا کانتینرو لیف وان جهت حمل سالم مورد بیمه مشروط براینکه بیمه گذار یا کارکنان وی از عدم قابلیت دریانوردی یا نامناسب بودن در زمان بارگیری کالای مورد بیمه در زمان مذکور اطلاع داشته باشد.

عدم قابلیت دریانوردی کشتی یا کرجی.

خطرات جنگ، جنگ داخلی، شورش، بلوا، تروریسم، اعتصاب، قیام و زد و خوردهای داخلی ناشی از این امور یا هرگونه عمل خصمانه توسط یا بر علیه یکی از دو قدرت متخاصم همچنین توقیف ضبط، مصادره، تصرف یا اثرات ناشی از این امور یا اثرات ناشی از اقدام به شروع آنها.

مین، اژدرو بمب های متروکه یا سایر سلاح های بجا مانده

عمل اعتصاب، جلوگیری از ورود کارگران، تعطیل محل کار، درگیری های کارگری، آشوب ها واغتشاشات داخلی

هر عمل تروریستی یا هر شخصی با انگیزه سیاسی

صرف نظر بیمه گراز هرگونه نقص تعهد ضمنی مربوط به قابلیت دریانوردی کشتی و مناسب بودن کشتی برای حمل مورد بیمه، مگر اینکه بیمه گذار یا کارکنان وی از عدم قابلیت دریانوردی و یا نامناسب بودن اطلاع داشته باشند.

مطالب مرتبط :

بیمه عمر

نمایندگی بیمه سامان

نقد و نظرات

رتبه 
1398-04-13

شیوه ارسال نظرات

با سلام
لطفا برای ارسال نظرات و سوالات ابتدا عضو سایت و سپس نظرات خود را ارسال نمایید

  • تعداد 1 نفر از 1 نفر این نقد را مفید ارزیابی کرده‌اند.

نوشتن نقد و نظر

بیمه باربری کلوز A

بیمه باربری کلوز A

بیمه باربری بین المللی:

این نوع بیمه باربری شامل انواع محموله های وارداتی، صادراتی و ترانزیتی می شوند. در بیمه نامه باربری از نوع حمل بین المللی، بیمه نامه بر اساس شرایط استاندارد انستیتوی بیمه گران لندن صادر می شود و مورد تأیید بیمه گران و مراجع حقوقی اکثر کشورها می باشد.